“E bëj për Zot”! Nëna që mbi 20 vjet kujdeset për jetimët! Ajo ka rritur mbi 15 fëmijë pa mbështetje prindërore (Video)

Semra dhe Metini janë fëmijë jetim, të cilët janë lënë në jetimore. Por, ata fare nuk e ndjejnë mungesën e prindërve, sepse ata i ka marrë nën përkujdesje zonja Fikrije Arullai nga Shkupi, gjegjësisht nga fshati Moranë.

Zoti e shperbleft per kete veper madheshtor Zonjen Fikrije Arullai.

JETIMI ËSHTË I NDERUAR TEK ALLAHU XH.SH. All-llahu xh.sh në një hadith kudsi thotë: “Kush mundohet ta bëjë të kënaqur dhe ta qetësojë një jetim që është duke qarë, Unë dëshmoj, o melekët e Mi se do të jem jetimi i kënaqur me atë person. Kush e përkdhel kokën e jetimit, për cdo fije floku ka nga një të mirë.Shtëpia më e mirë është ajo shtëpi, në të cilën nderohet jetimi, kurse shtëpi më e keqe është ajo shtëpi në të cilën përbuzet ai. Atij që përkujdeset për jetimin i mjafton kjo fjalë e Muhammedit a.s:

“Unë dhe kujdestari i jetimit do të jemi në xhenent kështu, dhe i bashkoi dy gishtat, treguesin dhe të mesmin.”

CATEGORIES
Share This